Ceník

Ceny účetních prací budou stanoveny dle jejich rozsahu po domluvě s jednatelem naší účetní firmy. Průběžně se ceny mohou měnit podle množství účetních případů a kvality dodaných podkladů,  ale vždy po domluvě se zákazníkem.
Základní paušál pro firmy je 3 800,- Kč pro účetnictví, pro daňovou evidenci 2 600,- Kč.

V tomto základním poplatku je obsaženo jak zpracování veškerých daňových dokladů, tak zpracování a podání daňových přiznání, jednání s FÚ a řešení kontrol na příslušném FÚ.

Pro zpracování mezd platí paušál 200,- Kč na jednoho zaměstnance ( v ceně je podání příslušných výkazů, řešení kontrol a zastupování na ZP a OSSZ) .
Jednou za rok při ročním zpracování daňového přiznání a jeho elektronickém podání si účtujeme poplatek ve výši 1700,- Kč